Documente Legea 273 - 2017

Documente conform Legii 273 / 2006
ANUL 2017
  • Raport Anual 2017 - descarca
  • Proiect de Buget 2017 - descarca
  • Strategia Anuala de Achizitii publice 2017 - descarca
  • Registrul Datorie Publica 2017 - descarca
  • Situatii Financiare Trimestru I - descarca
  • Programul de Investitii 2017 - descarca
  • Buget local centralizat 2017 - descarca
  • Situatii Financiare Trimestrul II - 2017 - descarca
  • Situatii Financiare Trimestrul III - 2017 - descarca
  • Plati restante Trim I 2017 - descarca
  • Plati restante Trim II 2017 - descarca
  • Plati restante Trim III 2017 - descarca
  • Situatii financiare Trimestrul IV 2017 - descarca
  • Plati restante Trimestrul IV - descarca