Documente Legea 273 - 2017

Documente conform Legii 273 / 2006
ANUL 2017
 • Raport Anual 2017 - descarca
 • Proiect de Buget 2017 - descarca
 • Strategia Anuala de Achizitii publice 2017 - descarca
 • Registrul Datorie Publica 2017 - descarca
 • Situatii Financiare Trimestru I - descarca
 • Programul de Investitii 2017 - descarca
 • Buget local centralizat 2017 - descarca
 • Situatii Financiare Trimestrul II - 2017 - descarca
 • Situatii Financiare Trimestrul III - 2017 - descarca
 • Plati restante Trim I 2017 - descarca
 • Plati restante Trim II 2017 - descarca
 • Plati restante Trim III 2017 - descarca
 • Situatii financiare Trimestrul IV 2017 - descarca
 • Plati restante Trimestrul IV - descarca