Primaria BOBICESTI - OLT

Site-ul oficial al UAT Bobicesti

Comisii de specialitate


Comisia agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului:

- Delureanu Emil
- Balseanu Constantin
- Badea Marian
- Stoica Teodor


 Comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si sport:

- Ionescu Ioan
- Stanciu Valentin
- Ciuca Simona
- Gigiu Marin


Comisia juridica de disciplina, munca si protectia mediului, turism, protectie sociala:

- Stefan Gheorghe
- Badea Romeo
- Staicu Mircea
- Dragomir George