Informatii investitii 2010

1.    Obiectivul Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată
Reteaua de canalizare in lungime totala de 8535.00 m a fost realizata din tuburi de PVC- KG, cu diametre cuprinse intre Ǿ 200 mm si 400 mm imbinate cu mufe etansate si garnituri de cauciuc.
Reteaua de canalizare este amplasa pe portiunea drumului judetean DJ644 pe partea stanga spre Morunglav, intre limita proprietatilor si santul drumului.
Canalizarea centralizată a apelor uzate menajere din satele comunei Bobiceşti se asigură prin două reţele de canalizare, după cum urmează:
a) canalizare pentru satul Bobiceşti, dimensionată pentru a deservi 1300 locuitori, la un debit de apă uzată de 195,00 mc/zi, cu o lungime totală de 4,930 km, executată din tuburi de PVC îngropate, Ø 200 = 315 mm.
b) canalizare pentru satele Leoteşti, Belgun şi Mirila, dimensionată pentru a deservi 1500 locuitori la un debit de apă uzată de 225 mc/zi, cu o lungime totală de 3,604 km, executată din tuburi de PVC îngropate, Ø 200= 400 mm.
Apele din precipitaţii se scurg gravitaţional prin rigolele de la marginea drumurilor comunale, iar cele din gospodării, prin văile naturale adiacente.

Epurarea apelor uzate
Având în vedere necesitatea obţinerii unui eflunt de calitate, s-a optat pentru echiparea celor două reţele de canalizare cu staţii de epurare modulare tip RESETILOVS-N3-CA1S-240-961N+p, după cum urmează:
a)    staţia de epurare care deserveşte cei 1300 de locuitori ai satului Bobiceşti are o capacitate de 195 mc/zi, este amplasată în zona central vestică a satului Bobiceşti şi asigură evacuarea apelor menajere epurate în pârâul Olteţ printr-o conductă îngropată Dn=250mm, L=1200m.
b)    Staţia de epurare care deserveşte cei 1500 de locuitori ai satelor Mirila, Leoteşti şi Belgun are o capacitate de 225 mc/zi, este amplasată în partea de vest a satului Mirila şi asigură evacuarea apelor uzate în pârâul Gengea.
2. Obiectivul  Extindere reţea apă
Extinderea retelei de distributie de apă potabilă s-a realizat pe o lungime de 860.00 m, astfel :
- De 63mm, PEID, Pn 6, L= 167.85 m
- De 40 mm, PEID, Pn 6, L= 692.15m
Pe reţeaua de distribuţie s-au prevăzut cămine de vana şi golire.
Pozarea conductelor s-a facut in transee dreptunghiulare, cu latimea de 1,00 m (in functie de diametrul conductei), pe un strat de nisip de 10 cm si acoperita peste generatoare cu un strat de nisip gros de 30 cm. Patul de pozare a tuburilor s-a nivelat obligatoriu la panta din proiect. S-au procurat tuburi insotite de certificate de calitate pentru a indeplini conditiile prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

3. Obiectivul Prima înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferente serviciilor sociale – centru de îngrijire copii
Creşa este un obiectiv necesar în comună, deoarece s-au creat condiţii moderne pentru educarea şi îngrijirea copiilor, astfel încât a fost eliminată diferenţa între sat şi oraş. Aceasta asigură îngrijirea şi educarea a maxim 15 copii cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 3 ani. Construcţia este o clădire cu regim de înălţime parter, având forma în plan T, cu dimensiunile 28,45x24,50 m, fiind amplasată cu latura lungă, paralel cu terenul de sport, iar cu latura scurtă paralela cu drumul sătesc.
Construcţia realizată cuprinde trei categorii de spaţii: încăperi proprii grupei de copii, încăperi comune folosite temporar de copii, încăperi destinate personalului de educaţie şi îngrijire. Clădirea este prevăzută cu instalaţie interioară de apă rece şi canalizare, fiind racordată la reţeaua comună de alimentare cu energie electrică şi telefonie.

4. Obiectivul Renovare, modernizare şi dotare cămin cultural
Obiectivul de investiţii îl reprezintă căminul cultural situat în zona centrală a satului Bobiceşti, comuna Bobiceşti, judeţul Olt. Clădirea Căminului Cultural din comuna Bobiceşti este o construcţie parter şi o cameră de proiecţie situată la etaj, având structura de rezistenţă din zidărie portantă de cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă zincată, tâmplărie din lemn.
Spaţiile aparţinând căminului cultural nu au mai fost utilizate timp îndelungat, decât ocazional, iar lucrările de reparaţii sau întreţinere nu au fost întreprinse de mulţi ani, încălzirea spaţiilor nu se mai realiza de mulţi ani, de asemenea. Datorită finisajelor existente degradate, instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi canalizare, electrice degradate sau nefuncţionale, grupurilor sanitare inexistente, a infiltraţiilor apei, de ploaie prin acoperiş, a aparut necesitatea de renovare, modernizare şi dotare a unităţii culturale.

5. Obiectivul Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna Bobiceşti, judeţul Olt