Despre canalizare

infiintare retea de canalizare in satele Comănești, Chintești și Govora. În acest sens a realizat un Studiu de fezabilitate și a depus cerere de finanțare la Ministerul Mediului pentru a obține finanțare în cadrul programului : PROGRAMUL VIZÂND PROTECȚIA RESURSELOR DE APĂ, SISTEME INTEGRATE DE ALIMENTARE CU APĂ, STATII DE TRATARE, CANALIZARE ȘI STATII DE EPURARE,  sesiunea 18. 10. 2010 – 17. 11. 2010